...heeft ondersteuning nodig

Een sterke brancheorganisatie
Via het HBD (www.hbd.nl) is ook informatie beschikbaar over de drogisterijbranche.
In de drogisterijbranche is een bekend motto: Samen sterk. Zo’n 500 ondernemers (die gezamenlijk zo'n 800 winkels vertegenwoordigen) zijn aangesloten bij de KNDB, om op deze manier hun belangen behartigd te krijgen. De KNDB is gericht op een drietal pijlers; collectieve belangenbehartiging, individueel advies en het afsluiten van collectieve contracten.

Commerciële samenwerkingsverbanden
Voor het commerciële belang, kan een zelfstandige ondernemer zich aansluiten bij een commerciële organisatie. De branche kent meerdere formules, van franchise tot coöperatie. Wij noemen u de belangrijkste: Etos, DA, DIO, Uw Eigen Drogist, Gezond & Wel, De Drogist, Vakdrogist en Zorg + Zeker. We kennen ook  samenwerkingsverbanden zoals Crest. Deze organisatie behartigen de commerciële belangen van de drogisterijondernemer.